Trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM ký hợp tác về nghiên cứu và chuyển giao dịch thuật tự động với Tập đoàn Dịch tự động SYSTRAN International

Sáng ngày 12/5/2016,  tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐH QG Tp.HCM,  đã diễn ra buổi lễ ký kết bản ghi nhớ giữa Trung tâm Ngôn ngữ học Tính toán (viết tắt là CLC: Computational Linguistics Center) của Trường và Tập đoàn Dịch tự động SYSTRAN International (xem ảnh). Tập đoàn SYSTRAN (http://www.systransoft.com/systran/corporate-profile/) ra đời từ 1968. Trải qua gần nửa thế kỷ,  SYTRAN trở thành nhà cung cấp các sản phẩm và giải pháp dịch tự động hàng đầu cho các khách hàng ...
Đọc Thêm