Thông báo về ngày NCS – Doctoral Day 18/1/2016

Kính gửi các anh/chị NCS! Năm nay Khoa sẽ tổ chức ngày NCS cho các anh/chị NCS vào chiều ngày thứ hai 18/1/2016. Đây là dịp gặp mặt báo cáo thường niên và giao lưu trao đổi học thuật giữa các NCS toàn khóa trong Khoa với các thành viên BCN của Khoa và các nhà Khoa Học bên ngoài.

Địa điểm: Phòng NCS C44.

Thời gian: 13h30 – 16h00, chiều thứ hai ngày 18/1/2016.

Khách mời: GS. Rao Vemuri của trường UC David và Ban Chủ Nhiệm Khoa.  Để chuẩn bị cho ngày NCS, mong các anh/chị chuẩn bị 1 poster (A1) giới thiệu nghiên cứu của mình bằng tiếng Anh. Do đây là hoạt động khoa học và trao đổi thường niên của Khoa với các anh chị NCS, do đó mong các anh/chị tham gia đầy đủ. Trong TH các anh/chị không thể tham dự được thì cần có tờ trình và chữ ký xác nhận của GV hướng dẫn. Cảm ơn các anh/chị NCS.