Seminar về Cognitive Cybernetics & Smart City

Ngày 06/10/2016, nhân chuyến thăm và làm việc với Khoa CNTT – Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TP.HCM,  TS. Matthias Haun (Program Manager Cognitive Interoperation Solution/Industrial IT – Head of Industrial IT Asia) đã có một buổi seminar về Cognitive Interoperation và ứng dụng cho việc xây dựng City Service Orchestration System (CSOS) / SMART City. Đến dự buổi seminar, ngoài các Cán bộ, Giảng viên của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên,  các Nghiên cứu sinh và Học viên cao học, còn có sự tham dự của lãnh đạo Sở Thông tin & Truyền thông TP.HCM.