Thông báo Seminar về Ngữ pháp tạo sinh và tiếng Việt ngày 19/10/2017

Trân trọng kính mời các anh/chị học viên cao học, nghiên cứu sinh đến tham dự  seminar về “Ngữ pháp tạo sinh và tiếng Việt“.

Trân trọng kính mời.