Dissertations – Theses

 1. Phạm Thị Kim Uyên, “Xây dựng bộ luật văn phạm tiếng việt theo ngôn ngữ hình thức”, Luận văn thạc sĩ, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Tp.HCM, 2015.
 2. Nguyễn Hồng Bửu Long, “Gióng hàng và nhận dạng thực thể có tên trong song ngữ Anh-Việt”, Luận văn thạc sĩ, Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Tp.HCM, 2015.
 3. Lê Phúc Thịnh, “Thay đổi trong số mô hình giải mã trong dịch máy thống kê”, Luận văn thạc sĩ, Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Tp.HCM, 2014.
 4. Trần Vũ Hoàng Ưng, “Cải tiến dịch máy thống kê Anh – Việt dựa trên xóa từ nhiễu”, Luận văn thạc sĩ, Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Tp.HCM, 2014.
 5. Trần Lương Quốc Đại, “Xử Lý Cấu Trúc Câu Chứa Từ 的(De) Trong Dịch Máy Thống Kê Hoa Việt”, Luận văn thạc sĩ, Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Tp.HCM, 2013.
 6. Nguyễn Thị Phương Như, “Phát sinh từ chức năng trong hệ thống dịch máy thống kê Việt – Anh”, Luận văn thạc sĩ, Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Tp.HCM, 2013.
 7. Phạm Viết Văn, “Xây dựng bộ ngữ liệu liên kết câu Anh – Việt từ Wikipedia”, Luận văn thạc sĩ, Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Tp.HCM, 2013.
 8. Dương Quốc Chính, “Phân đoạn ranh giới từ tiếng Việt trong ngữ liệu song ngữ Anh Việt”, Luận văn thạc sĩ, Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Tp.HCM, 2013.
 9. Nguyễn Thành Giang, “Hậu xử lý gióng hàng từ Anh – Việt bằng tần suất liên kết từ”, Luận văn thạc sĩ, Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Tp.HCM, 2013.
 10. Thái Huy Tân, Phạm Tuấn Thanh, “Xây dựng ứng dụng từ điển trên thiết bị di động android cho người khiếm thị”, Khóa luận tốt nghiệp, Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Tp.HCM, 2012.
 11. Lê Quang Vinh, “Tích hợp mô hình đảo trật tự từ vào hệ thống dịch máy thống kê Anh – Việt – Anh”, Luận văn thạc sĩ, Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Tp.HCM, 2012.
 12. Trần Văn Tri và Nguyễn Minh Trí, “Tra từ điển anh việt qua camera trên điện thoại di động dùng Android, Khóa luận tốt nghiệp”, Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Tp.HCM, 2012.
 13. Trần Thanh Phước, “Khử nhập nhằng một số cấu trúc ngữ pháp trong dịch thống kê Hoa-Việt”, Luận Văn Thạc sĩ, Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Tp.HCM, 2011.
 14. Trịnh Thanh Duy, “Gióng hàng văn bản đa ngữ và ứng dụng trong dịch máy thống kê Anh – Việt”, Luận văn thạc sĩ, Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Tp.HCM, 2011.
 15. Nguyễn Quốc Khương An, “Tích hợp thông tin từ loại vào hệ dịch máy thống kê Việt – Anh – Việt”, Luận văn thạc sĩ, Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Tp.HCM, 2011.
 16. Vũ Đình Hồng, “Phân tích hình thái từ theo tiếp cận ngữ dụng học (ứng dụng trong dịch máy thống kê Anh – Việt”, Luận văn thạc sĩ, Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Tp.HCM, 2011.
 17. Hoàng Công Quang Huy, “Cải tiến dịch máy thống kê Anh – Việt dựa trên thông tin phân đoạn ngữ”, Luận văn thạc sĩ, Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Tp.HCM, 2011.
 18. Nguyễn Thị Quý, “Nhận diện chủ đề của văn bản và ứng dụng trong dịch máy thống kê Anh – Việt – Anh”, Luận văn thạc sĩ, Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Tp.HCM, 2011.
 19. Trần Lê Tâm Linh, “Thuật ngữ tiếng Anh và tiếng Việt trong văn bản hợp đồng kinh tế”, Luận văn thạc sĩ, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Tp.HCM, 2010.
 20. Nguyễn Phạm Thiên Nhi, “Xây dựng bộ nhãn từ loại tiếng Việt trong ngành Ngôn ngữ học Máy tính”, Luận văn thạc sĩ, Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Tp.HCM, 2010.