Nhân sự

Ban Giám đốc gồm:

ddien
Giám đốc:
PGS.TS. Đinh Điền
Chuyên môn: Tin học, Ngôn ngữ học
Nơi công tác: Khoa CNTT, ĐH KHTN
TS. Nghiem Quoc Minh
Phó GĐ:
TS. Nghiêm Quốc Minh
Chuyên môn: Tin học
Nơi công tác: Khoa CNTT, ĐH KHTN 

Ban Cố vấn gồm:

GS.VS.TSKH. Tran Ngoc Them
GS.VS.TSKH. Trần Ngọc Thêm
Chuyên môn: Ngôn ngữ học, Văn hóa học
Nơi công tác: Khoa Văn hóa học, ĐH KH XH&NV
GS.TS. Nguyen Duc Dan
GS.TS. Nguyễn Đức Dân
Chuyên môn: Ngôn ngữ học
Nơi công tác: Khoa Ngôn ngữ-Văn học, ĐH KH XH&NV
GS.TS. Eduard Hovy
GS. Eduard Hovy
Chuyên môn: Tin học
Nơi công tác: Viện Công nghệ NN, CMU, Hoa Kỳ
Ho Hai Thuy
Chuyên gia Hồ Hải Thụy
Chuyên môn: Từ điển học
Nơi công tác: Viện Từ điển học

Nghiên cứu viên:

 • TS. Nguyễn Thị Hồng Nhung
  Chuyên môn: Tin học
  Nơi công tác: Khoa CNTT, ĐH KHTN
 • NCS. Văn Chí Nam
  Chuyên môn: Tin học
  Nơi công tác: Khoa CNTT, ĐH KHTN
 • TS. Trần Lê Tâm Linh
  Chuyên môn: Tiếng Anh – Ngôn ngữ học
  Nơi công tác: TT CMS & TTNN, ĐH KHTN
 • TS. Trần Thanh Phước
  Chuyên môn: Tin học
  Nơi công tác: Khoa CNTT, ĐH Tôn Đức Thắng
 • NCS. Lương An Vinh
  Chuyên môn: Tin học
  Nơi công tác: Khoa CNTT, ĐH KHTN
 • ThS. Huỳnh Công Toàn
  Chuyên môn: Tin học
  Nơi công tác: Khoa CNTT, ĐH KHTN

Cộng tác viên:

 1. PGS.TS. Nguyễn Công Đức
  Chuyên môn: Ngôn ngữ học
  Nơi công tác: Khoa Ngôn ngữ – Văn học, ĐH KH XH&NV
 2. PGS.TS. Lê Khắc Cường
  Chuyên môn: Ngôn ngữ học, Tiếng Stiêng
  Nơi công tác: Khoa Việt Nam học, ĐH KH XH&NV
 3. PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Trang
  Chuyên môn: Ngôn ngữ học
  Nơi công tác: Khoa Báo chí, ĐH KH XH&NV
 4. PGS.TS. Trần Thủy Vịnh
  Chuyên môn: Ngôn ngữ học
  Nơi công tác: Khoa Việt Nam học, ĐH KH XH&NV
 5. TS. Nguyễn Lưu Thùy Ngân
  Chuyên môn: Tin học, Tiếng Nhật
  Nơi công tác: Khoa KH MT, ĐH CN TT
 6. TS. Huỳnh Thị Hồng Hạnh
  Chuyên môn: Ngôn ngữ học
  Nơi công tác: Khoa Ngôn ngữ – Văn học, ĐH KH XH&NV
 7. TS. Nguyễn Thị Minh Tâm
  Chuyên môn: Ngôn ngữ học, Tiếng Ê-đê
  Nơi công tác: Khoa Nhân học, ĐH KH XH&NV
 8. TS. Nguyễn Thị Kiều Thu
  Chuyên môn: Ngôn ngữ học, Tiếng Anh
  Nơi công tác: Khoa Ngữ văn Anh, ĐH KH XH&NV
 9. TS. Trần Thị Minh Phượng
  Chuyên môn: Ngôn ngữ học, Tiếng Anh
  Nơi công tác: Khoa Ngữ văn Anh, ĐH KH XH&NV
 10. TS. Nguyễn Hoàng Trung
  Chuyên môn: Ngôn ngữ học, Tiếng Pháp
  Nơi công tác: Khoa Ngôn ngữ – Văn học, ĐH KH XH&NV
 11. TS. Lê Quang Trường
  Chuyên môn: Ngôn ngữ học, Hán-Nôm
  Nơi công tác: Khoa Ngôn ngữ – Văn học, ĐH KH XH&NV
 12. TS. Trương Văn Vỹ
  Chuyên môn: Ngôn ngữ học, Tiếng Nga, Ý
  Nơi công tác: Khoa Ngữ văn Ý, ĐH KH XH&NV
 13. TS. Lê Xuân Giao
  Chuyên môn: Văn học, Tiếng Đức
  Nơi công tác: Khoa Ngữ văn Đức, ĐH KH XH&NV
 14. NCS. Hoàng Công Duy Vũ
  Chuyên môn: Tin học
  Nơi công tác: Viện I2R, Singapore
 15. NCS. Lê Ngọc Tấn
  Chuyên môn: Tin học
  Nơi công tác: Khoa CNTT, ĐH Công Nghiệp TPHCM
 16. ThS. Cao Quỳnh Hoa
  Chuyên môn: Ngôn ngữ học, Tiếng Hoa
  Nơi công tác: Khoa Ngữ văn TQ, ĐH KH XH&NV
 17. ThS. Nguyễn Minh Thúy
  Chuyên môn: Ngôn ngữ học, Tiếng Hoa
  Nơi công tác: Khoa Ngữ văn TQ, ĐH KH XH&NV
 18. ThS. Vũ Thị Hương Trà
  Chuyên môn: Ngôn ngữ học, Tiếng Hoa
  Nơi công tác: Khoa Ngữ văn TQ, ĐH KH XH&NV
 19. ThS. Nguyễn Thu Hương
  Chuyên môn: Ngôn ngữ học, Tiếng Nhật
  Nơi công tác: Khoa Ngữ văn Nhật, ĐH KH XH&NV
 20. ThS. Trần Hữu Yến Loan
  Chuyên môn: Hàn Quốc học, Tiếng Hàn
  Nơi công tác: Đông Phương học, ĐH KH XH&NV
 21. ThS. Nguyễn Thanh Tuấn
  Chuyên môn: Đông Nam Á học, Tiếng Indo
  Nơi công tác: Đông Phương học, ĐH KH XH&NV