Chức năng

CLC là một trung tâm thuộc Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, được kết hợp giữa đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng để tạo ra các sản phẩm KHCN có ý nghĩa khoa học và thực tiễn nhằm phục vụ hiệu quả cho nhu cầu của xã hội. Đồng thời có thể ký kết hợp đồng, hợp tác, liên kết với các đơn vị trong nước và quốc tế.

Thông qua hoạt động nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng, Trung tâm sẽ giúp tăng cường đội ngũ cán bộ đầu đàn có năng lực chuyên môn và tổ chức. Trung tâm sẽ là đầu mối thu hút các nhân tài trong và ngoài nước để có thể giải quyết được những vấn đề lớn trong lĩnh vực Ngôn ngữ học Tính toán, đồng thời thúc đẩy việc hình thành các nhóm nghiên cứu chuyên sâu trong giai đoạn 2015-2020 như: ứng dụng Ngôn ngữ học Tính toán trong giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài, trong khai thác văn bản (đánh giá sản phẩm, tóm tắt văn bản, hỗ trợ ra quyết định), trong An ninh – chính trị (giám sát thông tin),…

Các nhiệm vụ cụ thể của trung tâm bao gồm:

  • Nghiên cứu các mô hình, phương pháp và kỹ thuật phân tích Ngôn ngữ để khai thác, rút trích thông tin từ dữ liệu văn bản; khai thác dữ liệu văn bản đa ngữ; ứng dụng Ngôn ngữ học Tính toán trong việc giảng dạy Ngoại ngữ cho người Việt, dạy tiếng Việt cho người nước ngoài; phân tích ngữ liệu lớn để phục vụ nhu cầu giám sát thông tin; thăm dò dư luận xã hội,…
  • Xây dựng các kho tài nguyên cần thiết để phục vụ cho ngành Ngôn ngữ học Tính toán tiếng Việt được phát triển bền vững, hiệu quả.
  • Hợp tác với các cơ quan trong và ngoài nước (doanh nghiệp, viện, trường, trung tâm,…) để ứng dụng, chuyển giao các kết quả nghiên cứu của trung tâm.
  • Tham gia các đề tài trọng điểm của ĐHQG, cấp Nhà nước nhằm giải quyết các vấn đề trọng yếu của quốc gia đặt ra đối với KH&CN (ví dụ: An ninh thông tin). Công bố các công trình khoa học, các bài báo trên các tạp chí quốc tế uy tín, các sách tham khảo và ấn phẩm khoa học khác.
  • Liên kết đào tạo với các đơn vị có giảng dạy về ngôn ngữ, ngoại ngữ để dạy các học phần về Ngôn ngữ học Tính toán, Ngôn ngữ học Ngữ liệu (Corpus – Linguistics), Ngôn ngữ học Thống kê (Statistic – Linguistics), …
  • Thu thập, giám sát, khảo sát thông tin tự động (từ Internet, kho ngữ liệu, mạng xã hội,…) theo đơn đặt hàng. Thực hiện dịch vụ tư vấn các vấn đề liên quan đến Ngôn ngữ học Tính toán.