Hướng nghiên cứu

 

Diagram v2.1

 1. Từ điển: Việt-Việt, Anh-Việt, Việt-Anh, Pháp-Việt, Việt-Pháp, Hoa-Việt, Việt-Hoa, Nhật-Việt, Việt-Nhật, Hàn-Việt, Việt-Hàn, Đức-Việt, Việt-Đức, Nga-Việt, Việt-Nga; thông thường, chuyên ngành, thực dụng, từ nguyên, WordNet tiếng Việt
 2. Ngữ liệu:
  • Đơn ngữ: VCor, Treebank tiếng Việt (VTB)
  • Song ngữ: Anh-Việt (EVC), Pháp-Việt (FVC), Hàn-Việt (KVC), Lào-Việt (LVC), Việt-Hoa (VCC), ngữ liệu đa ngữ hỗ trợ khách du lịch (BTEC)
 3. Công cụ: Tách câu, Tách từ, Gán nhãn từ loại, Phân đoạn ngữ, Nhận dạng thực thể có tên, Phân tích cú pháp, quan hệ phụ thuộc, Gán nhãn ngữ nghĩa
 4. Xử lý văn bản: Phân loại văn bản, Độ tương đồng văn bản, Kiểm lỗi chính tả, Kiểm lỗi ngữ pháp, Phân tích độ khó của văn bản, Phong cách văn bản, Phân tích tâm lý trong văn bản
 5. Ứng dụng:
  • Dịch tự động văn bản, Tóm tắt văn bản, Khai khoáng văn bản/ý kiến, phát hiện đạo văn
  • Ngôn ngữ: Ngôn ngữ học So sánh đối chiếu, Dạy tiếng Việt cho người nước ngoài, dạy ngoại ngữ cho người Việt
  • Ứng dụng cho người khiếm thị: Dịch chữ nổi Braille, Từ điển phát âm, Phần mềm Học tiếng Anh cho trẻ em