Dự án hợp tác quốc tế

  1. Từ điển điện tử Kim Từ Điển hợp tác với công ty KimTuDien
   • slide

   • slide

  2. Từ điển OALD Anh – Anh – Viet hợp tác với Oxford University Press (OUP)
   OALD 2
  3. Ngữ liệu song ngữ Anh-Việt, Hoa-Việt hợp tác với Institute for Infocomm Research (I2R)
   • slide

   • slide

  4. Ngữ liệu song ngữ Hàn-Việt hợp tác với Samsung Electronics
  5. Giám sát thông tin đa ngữ hợp tác với NII
  6. Phần mềm in chữ Braille tiếng Việt (hợp tác với Nippon TeleSoft)
   • slide
   • slide
   • slide
   • slide
   • slide
   • slide
  7. Sản phẩm cho người khiếm thị