Luận văn – Luận án

 1. Nguyễn Xuân Toàn, “Phát hiện câu tương đồng trong tiếng Việt”, Luận văn thac sĩ, Đại học Công nghệ Thông tin – Đại học Quốc gia Tp.HCM, 2017
 2. Nguyễn Thị Hồng, “Áp dụng độ khó của văn bản trong việc xây dựng ngữ liệu giáo trình Tiếng Việt cho người nước ngoài”, Luận văn thac sĩ, Đại học Sài Gòn, 2017
 3. Đỗ Đức Hào, “Gán nhãn ngôn ngữ cho song ngữ Anh-Việt theo tiếp cận học bán giám sát”, Luận văn thac sĩ, Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Tp.HCM, 2017
 4. Trần Văn Tri, “Dịch tự động WordNet từ tiếng Anh sang tiếng Việt dựa vào từ điển Oxford Anh-Việt”, Luận văn thac sĩ, Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Tp.HCM, 2017
 5. Dương Văn Đeo, “Chiếu nhãn cú pháp phụ thuộc từ tiếng Anh sang tiếng Việt trong song ngữ Anh – Việt”, Luận văn thac sĩ, Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Tp.HCM, 2017
 6. Dương Xuân Long, “Gom nhóm tin tức tiếng Việt”, Đồ án thạc sĩ, Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Tp.HCM, 2017
 7. Lê Thành Quang, “Cải tiến phương pháp so khớp chuỗi tín hiệu âm”, Đồ án thạc sĩ, Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Tp.HCM, 2017
 8. Trần Lê Tâm Linh, “Những lỗi ngôn ngữ của phần mềm Google Translate khi dịch tự động Anh-Việt các hợp đồng kinh tế”, Luận án tiến sĩ, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Tp.HCM, 2017
 9. Lê Văn Hiếu, “Xây dựng công cụ hỗ trợ dịch thuật Anh-Việt dựa trên mã nguồn mở”, Đồ án thạc sĩ, Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Tp.HCM, 2016
 10. Trần Tuấn Dũng, “Tóm tắt tóm lược đa văn bản sử dụng nén đa câu”, Luận văn thac sĩ, Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Tp.HCM, 2016
 11. Huỳnh Quang Đức, “Gán nhãn ngữ nghĩa trong song ngữ Anh-Việt”, Đồ án thạc sĩ, Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Tp.HCM, 2015
 12. Senphanxong Vinith, “Phân tích hình thái từ tiếng Lào”, Đồ án thạc sĩ, Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Tp.HCM, 2015
 13. Huỳnh Công Toàn, “Gán nhãn từ loại tiếng Việt”, Đồ án thạc sĩ, Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Tp.HCM, 2015
 14. Ung Văn Giàu, “Lựa chọn câu quan trọng trong tóm tắt đa văn bản Tiếng Việt”, Luận văn thac sĩ, Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Tp.HCM, 2015
 15. Trần Thị Thảo Nhi, “Nén câu trong tóm tắt đa văn bản tiếng Việt”, Luận văn thac sĩ, Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Tp.HCM, 2015
 16. Lương An Vinh, “Trộn câu trong tóm tắt đa văn bản tiếng Việt”, Luận văn thac sĩ, Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Tp.HCM, 2015
 17. Phạm Thị Kim Uyên, “Xây dựng bộ luật văn phạm tiếng việt theo ngôn ngữ hình thức”, Luận văn thạc sĩ, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Tp.HCM, 2015.
 18. Nguyễn Hồng Bửu Long, “Gióng hàng và nhận dạng thực thể có tên trong song ngữ Anh-Việt”, Luận văn thạc sĩ, Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Tp.HCM, 2015.
 19. Lê Phúc Thịnh, “Thay đổi trong số mô hình giải mã trong dịch máy thống kê”, Luận văn thạc sĩ, Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Tp.HCM, 2014.
 20. Trần Vũ Hoàng Ưng, “Cải tiến dịch máy thống kê Anh – Việt dựa trên xóa từ nhiễu”, Luận văn thạc sĩ, Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Tp.HCM, 2014.
 21. Trần Lương Quốc Đại, “Xử Lý Cấu Trúc Câu Chứa Từ 的(De) Trong Dịch Máy Thống Kê Hoa Việt”, Luận văn thạc sĩ, Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Tp.HCM, 2013.
 22. Nguyễn Thị Phương Như, “Phát sinh từ chức năng trong hệ thống dịch máy thống kê Việt – Anh”, Luận văn thạc sĩ, Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Tp.HCM, 2013.
 23. Phạm Viết Văn, “Xây dựng bộ ngữ liệu liên kết câu Anh – Việt từ Wikipedia”, Luận văn thạc sĩ, Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Tp.HCM, 2013.
 24. Dương Quốc Chính, “Phân đoạn ranh giới từ tiếng Việt trong ngữ liệu song ngữ Anh Việt”, Luận văn thạc sĩ, Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Tp.HCM, 2013.
 25. Nguyễn Thành Giang, “Hậu xử lý gióng hàng từ Anh – Việt bằng tần suất liên kết từ”, Luận văn thạc sĩ, Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Tp.HCM, 2013.
 26. Thái Huy Tân, Phạm Tuấn Thanh, “Xây dựng ứng dụng từ điển trên thiết bị di động android cho người khiếm thị”, Khóa luận tốt nghiệp, Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Tp.HCM, 2012.
 27. Lê Quang Vinh, “Tích hợp mô hình đảo trật tự từ vào hệ thống dịch máy thống kê Anh – Việt – Anh”, Luận văn thạc sĩ, Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Tp.HCM, 2012.
 28. Trần Văn Tri và Nguyễn Minh Trí, “Tra từ điển anh việt qua camera trên điện thoại di động dùng Android, Khóa luận tốt nghiệp”, Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Tp.HCM, 2012.
 29. Trần Thanh Phước, “Khử nhập nhằng một số cấu trúc ngữ pháp trong dịch thống kê Hoa-Việt”, Luận Văn Thạc sĩ, Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Tp.HCM, 2011.
 30. Trịnh Thanh Duy, “Gióng hàng văn bản đa ngữ và ứng dụng trong dịch máy thống kê Anh – Việt”, Luận văn thạc sĩ, Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Tp.HCM, 2011.
 31. Nguyễn Quốc Khương An, “Tích hợp thông tin từ loại vào hệ dịch máy thống kê Việt – Anh – Việt”, Luận văn thạc sĩ, Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Tp.HCM, 2011.
 32. Vũ Đình Hồng, “Phân tích hình thái từ theo tiếp cận ngữ dụng học (ứng dụng trong dịch máy thống kê Anh – Việt”, Luận văn thạc sĩ, Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Tp.HCM, 2011.
 33. Hoàng Công Quang Huy, “Cải tiến dịch máy thống kê Anh – Việt dựa trên thông tin phân đoạn ngữ”, Luận văn thạc sĩ, Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Tp.HCM, 2011.
 34. Nguyễn Thị Quý, “Nhận diện chủ đề của văn bản và ứng dụng trong dịch máy thống kê Anh – Việt – Anh”, Luận văn thạc sĩ, Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Tp.HCM, 2011.
 35. Trần Lê Tâm Linh, “Thuật ngữ tiếng Anh và tiếng Việt trong văn bản hợp đồng kinh tế”, Luận văn thạc sĩ, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Tp.HCM, 2010.
 36. Nguyễn Phạm Thiên Nhi, “Xây dựng bộ nhãn từ loại tiếng Việt trong ngành Ngôn ngữ học Máy tính”, Luận văn thạc sĩ, Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Tp.HCM, 2010.