Nhân sự

Ban Giám đốc gồm:

Associate Professor Dr. Dinh Dien
Giám đốc:
PGS.TS. Đinh Điền
Chuyên môn: Tin học, Ngôn ngữ học
Nơi công tác: Khoa CNTT, ĐH KHTN

Ban Cố vấn gồm:

GS.VS.TSKH. Tran Ngoc Them
GS.VS.TSKH. Trần Ngọc Thêm
Chuyên môn: Ngôn ngữ học, Văn hóa học
Nơi công tác: Khoa Văn hóa học, ĐH KH XH&NV
GS.TS. Nguyen Duc Dan
GS.TS. Nguyễn Đức Dân
Chuyên môn: Ngôn ngữ học
Nơi công tác: Khoa Ngôn ngữ-Văn học, ĐH KH XH&NV
GS.TS. Eduard Hovy
GS. Eduard Hovy
Chuyên môn: Tin học
Nơi công tác: Viện Công nghệ NN, CMU, Hoa Kỳ

Nghiên cứu viên:

NCS. Lương An Vinh
TS. Lương An Vinh
Chuyên môn: Tin học
Nơi công tác: Khoa CNTT, ĐH KHTN
TS. Nguyễn Thị Như Điệp
TS. Nguyễn Thị Như Điệp
Chuyên môn: Ngôn ngữ học
Nơi công tác: Học viện Hàng không Việt Nam
NCS. Lê Thành Nguyên
NCS. Phan Thị Mỹ Trang
Chuyên môn: Ngôn ngữ học
Nơi công tác: ĐH Công nghệ Sài Gòn
NCS. Nguyễn Hồng Bửu Long
TS. Nguyễn Hồng Bửu Long
Chuyên môn: Tin học
Nơi công tác: Trung tâm NNHTT, ĐH KHTN

Cộng tác viên:

 1. TS. Nghiêm Quốc Minh
  Chuyên môn: Tin học
  Nơi công tác: Khoa CNTT, ĐH KHTN
 2. TS. Nguyễn Thị Hồng Nhung
  Chuyên môn: Tin học
  Nơi công tác: Khoa CNTT, ĐH KHTN
 3. NCS. Văn Chí Nam
  Chuyên môn: Tin học
  Nơi công tác: Khoa CNTT, ĐH KHTN
 4. TS. Trần Lê Tâm Linh
  Chuyên môn: Tiếng Anh – Ngôn ngữ học
  Nơi công tác: TT CMS & TTNN, ĐH KHTN
 5. TS. Trần Thanh Phước
  Chuyên môn: Tin học
  Nơi công tác: Khoa CNTT, ĐH Tôn Đức Thắng
 6. PGS.TS. Nguyễn Công Đức
  Chuyên môn: Ngôn ngữ học
  Nơi công tác: Khoa Ngôn ngữ – Văn học, ĐH KH XH&NV
 7. PGS.TS. Lê Khắc Cường
  Chuyên môn: Ngôn ngữ học, Tiếng Stiêng
  Nơi công tác: Khoa Việt Nam học, ĐH KH XH&NV
 8. PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Trang
  Chuyên môn: Ngôn ngữ học
  Nơi công tác: Khoa Báo chí, ĐH KH XH&NV
 9. PGS.TS. Trần Thủy Vịnh
  Chuyên môn: Ngôn ngữ học
  Nơi công tác: Khoa Việt Nam học, ĐH KH XH&NV
 10. TS. Nguyễn Lưu Thùy Ngân
  Chuyên môn: Tin học, Tiếng Nhật
  Nơi công tác: Khoa KH MT, ĐH CN TT
 11. TS. Huỳnh Thị Hồng Hạnh
  Chuyên môn: Ngôn ngữ học
  Nơi công tác: Khoa Ngôn ngữ – Văn học, ĐH KH XH&NV
 12. TS. Nguyễn Thị Minh Tâm
  Chuyên môn: Ngôn ngữ học, Tiếng Ê-đê
  Nơi công tác: Khoa Nhân học, ĐH KH XH&NV
 13. TS. Nguyễn Thị Kiều Thu
  Chuyên môn: Ngôn ngữ học, Tiếng Anh
  Nơi công tác: Khoa Ngữ văn Anh, ĐH KH XH&NV
 14. TS. Trần Thị Minh Phượng
  Chuyên môn: Ngôn ngữ học, Tiếng Anh
  Nơi công tác: Khoa Ngữ văn Anh, ĐH KH XH&NV
 15. TS. Nguyễn Hoàng Trung
  Chuyên môn: Ngôn ngữ học, Tiếng Pháp
  Nơi công tác: Khoa Ngôn ngữ – Văn học, ĐH KH XH&NV
 16. TS. Lê Quang Trường
  Chuyên môn: Ngôn ngữ học, Hán-Nôm
  Nơi công tác: Khoa Ngôn ngữ – Văn học, ĐH KH XH&NV
 17. TS. Trương Văn Vỹ
  Chuyên môn: Ngôn ngữ học, Tiếng Nga, Ý
  Nơi công tác: Khoa Ngữ văn Ý, ĐH KH XH&NV
 18. TS. Lê Xuân Giao
  Chuyên môn: Văn học, Tiếng Đức
  Nơi công tác: Khoa Ngữ văn Đức, ĐH KH XH&NV
 19. NCS. Hoàng Công Duy Vũ
  Chuyên môn: Tin học
  Nơi công tác: Viện I2R, Singapore
 20. NCS. Lê Ngọc Tấn
  Chuyên môn: Tin học
  Nơi công tác: Khoa CNTT, ĐH Công Nghiệp TPHCM
 21. ThS. Cao Quỳnh Hoa
  Chuyên môn: Ngôn ngữ học, Tiếng Hoa
  Nơi công tác: Khoa Ngữ văn TQ, ĐH KH XH&NV
 22. ThS. Nguyễn Minh Thúy
  Chuyên môn: Ngôn ngữ học, Tiếng Hoa
  Nơi công tác: Khoa Ngữ văn TQ, ĐH KH XH&NV
 23. ThS. Vũ Thị Hương Trà
  Chuyên môn: Ngôn ngữ học, Tiếng Hoa
  Nơi công tác: Khoa Ngữ văn TQ, ĐH KH XH&NV
 24. ThS. Nguyễn Thu Hương
  Chuyên môn: Ngôn ngữ học, Tiếng Nhật
  Nơi công tác: Khoa Ngữ văn Nhật, ĐH KH XH&NV
 25. ThS. Trần Hữu Yến Loan
  Chuyên môn: Hàn Quốc học, Tiếng Hàn
  Nơi công tác: Đông Phương học, ĐH KH XH&NV
 26. ThS. Nguyễn Thanh Tuấn
  Chuyên môn: Đông Nam Á học, Tiếng Indo
  Nơi công tác: Đông Phương học, ĐH KH XH&NV