Đề tài khoa học

 1. Phần mềm dịch Anh-Việt (Thành Đoàn)
  Mata Talking Dictionary
 2. Phần mềm luyện chính tả Happy Sun cho người khiếm thị
  Happy Sun - Luyen chinh ta
 3. Phần mềm dạy tiếng Anh Let’s Learn cho trẻ em khiếm thị
  Let's Learn English
 4. Chuyển tự tự động từ Chữ Nôm sang Chữ Quốc Ngữ
  chunom