Ứng dụng

 1. Từ điển nói CLC MATA dành cho người khiếm thị

  Phiên bản mới nhất: 1.5.0 build 0614

  • Từ điển Anh-Việt (123.808 mục từ)
  • Từ điển Việt-Anh (156.255 mục từ)
  • Từ điển Nhật-Việt (38.046 mục từ)
  • Từ điển Việt-Nhật (54.798 mục từ)
  • Từ điển tiếng Việt (41.098 mục từ)
  • Từ điển tầm nguyên (3.100 mục từ)
  • Từ điển Pháp-Việt (82.764 mục từ)
  • Từ điển Việt-Pháp (43.292 mục từ)
  • Từ điển Đức-Việt (32.165 mục từ)
  • Từ điển Việt-Đức (42.793 mục từ)
  • Giải thích nghĩa đầy đủ, dễ hiểu, có ví dụ đi kèm
  • Giao diện thân thiện, dễ sử dụng
  • Hỗ trợ nhiều cho người khiếm thị trong việc học ngoại ngữ

  Tải ứng dụng

 2. Happy Sun – Luyện chính tả cho người khiếm thị

  Phần mềm luyện chính tả dành riêng cho người khiếm thị

  • Làm quen bàn phím
  • Luyện bàn phím
  • Luyện gõ từ, cụm từ
  • Luyện gõ câu, ca dao, tục ngữ
  • Hỗ trợ đọc từ, giúp người khiếm thị dễ dàng sử dụng

  Tải ứng dụng

 3. Happy Sun – Soạn thảo công thức toán học cho người khiếm thị

  Phần mềm giúp soạn thảo công thức toán học dành riêng cho người khiếm thị

  • Tích hợp vào Microsoft Word
  • Hỗ trợ gõ hơn 20 loại công thức toán học phổ biến
  • Hỗ trợ đọc từ, giúp người khiếm thị dễ dàng sử dụng

  Tải ứng dụng

 4. CLC Parallel Corpus Tool – Khai thác, đối chiếu ngữ liệu song ngữ

  Ứng dụng dùng để khai thác ngữ liệu song ngữ, đối chiếu từ vựng trong song ngữ

  • Hỗ trợ thống kê từ vựng trong ngữ liệu
  • Truy vấn ngữ liệu bằng nhiều cách thức khác nhau (từ loại, nhãn thực thể)
  • Hỗ trợ tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Hoa và tiếng Hàn

  Tải ứng dụng