Sách – Giáo trình – Từ điển

 1. Sách chuyên khảo Từ điển học Tính toán, ĐHQG Tp.HCM, 2019
  Sách chuyên khảo Từ điển học Tính toán
 2. Sách chuyên khảo Ngôn ngữ học Ngữ liệu, ĐHQG Tp.HCM, 2018
  Sách chuyên khảo Ngôn ngữ học Ngữ liệu
 3. Giáo trình Xử lý ngôn ngữ tự nhiên, ĐHQG Tp.HCM, 2005
  Giáo trình Xử lý ngôn ngữ tự nhiên
 4. Từ điển Anh Việt chữ Braille cho người khiếm thị
  phan mem nguoi kiem thi hoc tieng Anh
 5. Một số từ điển tiếng dân tộc