Liên hệ

TRUNG TÂM NGÔN NGỮ HỌC TÍNH TOÁN

Địa chỉ: Phòng C44, tòa nhà C, 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: (028) 66 849 856

Email: clc@hcmus.edu.vn