Sách – Giáo trình – Từ điển

  1. Giáo trình Xử lý ngôn ngữ tự nhiên, ĐHQG Tp.HCM, 2005
    Giáo trình Xử lý ngôn ngữ tự nhiên
  2. Từ điển Anh Việt chữ Braille cho người khiếm thị
    phan mem nguoi kiem thi hoc tieng Anh
  3. Một số từ điển tiếng dân tộc