Đề tài khoa học

  1. Phần mềm dịch Anh-Việt (Thành Đoàn)
    Mata Talking Dictionary
  2. Phần mềm luyện chính tả Happy Sun cho người khiếm thị
    Happy Sun - Luyen chinh ta
  3. Phần mềm dạy tiếng Anh Let’s Learn cho trẻ em khiếm thị
    Let's Learn English